Căutare Despre noi Cariere Termeni şi condiţii   Înregistrare Autentificare
 
   

Termeni şi condiţii

 
Despre ghid
Termeni şi condiţii
Cariere
 1. Condiţii generale
 2. Proprietatea intelectuală
 3. Utilizarea conţinutului "Ghiddespre.ro"
 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal
 5. Buletinele informative electronice
 6. Alte tranzacţii
 7. Înregistrare, parole şi responsabilităţi
 8. Modificarea conţinutului sau a condiţiilor de utilizare
 9. Forţă majoră
 10. Diverse
 11. Legea aplicabilă şi jurisdicţia
1. Condiţii Generale

Vă recomandăm să studiaţi acest document cu atenţie înainte de a începe utilizarea acestui website sau a serviciilor sale.

1.1. Utilizarea de către dvs. a website-ului www.ghiddespre.ro şi a serviciilor oferite direct de www.ghiddespre.ro (denumite colectiv în continuare în acest document "ghiddespre.ro" şi excluzând orice servicii care vă sunt furnizate printr-un contract scris separat) se realizează cu respectarea termenilor de utilizare prezentaţi în acest document.
Aceşti termeni se referă la relaţia dintre dvs. şi proprietarul ghiddespre.ro, S.C. Pagini Albastre S.R.L. (denumita în continuare în acest document "Pagini Albastre").
Kennedy Media este persoană juridică română, cu sediul în Craiova, România, str. Ion Ionescu Argetoaia, nr. 1, cod postal ...
1.2. UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A GHIDDESPRE.RO ESTE ECHIVALENTĂ CU O CONFIRMARE EXPLICITĂ A ACCEPTĂRII TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI DOCUMENT.
Pagini Albastre îşi rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment şi în orice fel. Modificările respective vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. Din acest motiv, vă invităm să recitiîi periodic prezentul document. Dacă, în orice moment, doriţi să nu mai acceptaţi în întregime prevederile acestui document, aveţi posibilitatea de a nu mai utiliza ghiddespre.ro.
1.2. Ghiddespre.ro se înnoieşte periodic pentru a oferi serviciile cele mai bune utilizatorilor săi.
Confirmaţi faptul că acceptaţi aceste schimbări, chiar dacă ghiddespre.ro nu notifică întotdeauna schimbările realizate.
1.3. Confirmaţi faptul că acceptaţi că, în cazul în care ghiddespre.ro vă restricţionează accesul la contul dvs., nu veţi mai putea accesa detaliile din contul dvs., fişierele sau orice alt conţinut postat în contul dvs.
1.4. Echipa ghiddespre.ro verifică în prealabil corectitudinea informaţiilor esenţiale publicate în cadrul ghiddespre.ro, in limita unui efort rezonabil din punct de vedere economic. Totuşi, Pagini Albastre nu poate garanta în privinţa conţinutului ghiddespre.ro sau a produselor şi serviciilor oferite sau vândute în legătură directă şi explicită cu ghiddespre.ro.
Utilizatorii ghiddespre.ro care descoperă erori în informaţiile sau în funcţionarea ghiddespre.ro sunt rugaţi să contacteze prompt reprezentanţii ghiddespre.ro folosind informaţiile din pagina de contact.
1.5. Conţinutul ghiddespre.ro şi al publicaţiilor sale nu reprezintă neapărat un punct de vedere oficial al organizaţiilor şi persoanelor care au furnizat informaţiile prezentate în cadrul ghiddespre.ro.
Pentru detalii complete, singura sursă de informaţii de referinţă este organizaţia sau persoana care a furnizat informaţiile publicate în cadrul ghiddespre.ro.
1.6. Pagini Albastre nu poate fi făcut răspunzător pentru modul în care un utilizator al ghiddespre.ro utilizează, în orice fel, informaţiile şi instrumentele prezentate în cadrul ghiddespre.ro.
Pagini Albastre nu îşi asumă răspunderea, în nici o situaţie, pentru nici o daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării informaţiilor şi serviciilor furnizate de ghiddespre.ro.
1.7. Pagini Albastre nu poate garanta faptul că sistemele informatice sau programele software folosite pentru afişarea sau transmiterea informaţiei pe/de pe ghiddespre.ro sau în orice altă formă nu conţin viruşi ori alte secvenţe distructive de cod sau alte proprietăţi distructive, deoarece aceste sisteme şi programe software nu sunt realizate de către/sub controlul Pagini Albastre.
1.8. Fiecare utilizator al ghiddespre.ro este de acord că, la cererea Pagini Albastre, să exonereze de răspundere Pagini Albastre pentru orice acţtiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv clauzelor prezentului document.

2. Proprietatea intelectuala

2.1. Prin utilizarea acestui website recunoaşteţi că ghiddespre.ro şi toate serviciile şi produsele oferite sau comercializate prin intermediul ghiddespre.ro au fost dezvoltate, compilate, pregătite, verificate, selectate şi aranjate de către Pagini Albastre şi alte organizaţii şi persoane prin utilizarea unor metodologii care implică un consum substanţial de efort, timp şi bani şi că ele constituie proprietatea intelectuală a Pagini Albastre sau a altor organizaţii sau persoane (după caz).
2.2. Toate drepturile de copiere, reproducere şi distribuţie sub orice formă a oricărei părţi din ghiddespre.ro sunt rezervate şi aparţin Pagini Albastre, în conformitate cu legislaţia în vigoare în România.
Fac excepţie materialele ale căror drepturi de proprietate intelectuală aparţin altor proprietari (de exemplu, siglele firmelor care apar în cadrul ghiddespre.ro) şi materialele realizate de alte persoane decât Pagini Albastre şi destinate direct descărcării (în engleză "download") de către utilizatorii ghiddespre.ro (fişierele cu oferta sau prezentarea firmelor care apar în cadrul ghiddespre.ro).
2.3. Conţinutul şi designul ghiddespre.ro, precum şi orice alt material având legatură cu ghiddespre.ro trimis prin e-mail sau furnizat în orice altă modalitate (spre exemplu: newsletter-e, ghiduri, articole, design şi orice alte materiale) aparţin Pagini Albastre şi colaboratorilor săi (acolo unde acest lucru este specificat expres) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală.
Cu excepţia situaţiilor precizate expres în prezentul document, este interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea oricărei părţi a conţinutului sau designului ghiddespre.ro fără a deţine o permisiune scrisă prealabilă în acest sens din partea Pagini Albastre.
2.4. Este interzisă în orice situaţii utilizarea numelui ghiddespre.ro sau Pagini Albastre sau a oricăror derivări care fac trimitere la numele ghiddespre.ro sau Pagini Albastre fara aprobarea scrisă prealabilă a Pagini Albastre.
2.5. Orice utilizator al ghiddespre.ro poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natură, în limitele reglementărilor legale în vigoare.
Trimiţând orice informaţie sau material către ghiddespre.ro sau Pagini Albastre, recunoaşteţi că Pagini Albastre are dreptul deplin, permanent şi irevocabil, de a modifica şi utiliza informaţiile sau materialele respective în orice mod considerat util sau necesar. Renunţaţi la dreptul de a solicita orice formă de contraprestaţie pentru aceste informaţii sau documente (cu excepţia cazului când încheiaţi o înţelegere prealabilă cu Pagini Albastre privind acest subiect).


3. Utilizarea conţinutului "ghiddespre.ro"

3.1. Este interzisă utilizarea ghiddespre.ro în modalităţi sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale în vigoare sau prevederilor prezentului document.
3.2. Fiecare utilizator al ghiddespre.ro acceptă să nu utilizeze, transfere sau distribuie nici una din informaţiile prezentate prin intermediul ghiddespre.ro într-o manieră care ar putea constitui concurenţă pentru ghiddespre.ro.
3.3. Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a ghiddespre.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective.
3.4. Conţinutul ghiddespre.ro poate fi vizualizat numai pentru folosinţa personală a utilizatorului website-ului, lipsită de intenţie comercială. Dreptul de utilizare a ghiddespre.ro:
a) este individual (aparţine numai utilizatorului care accesează ghiddespre.ro şi nu poate fi transmis în nici un fel unei alte persoane) şi ne-exclusiv.
b) permite obţinerea anumitor materiale realizate de către Pagini Albastre şi publicate prin intermediul ghiddespre.ro sub formă de documente tipărite sau sub alte forme stabilite de Pagini Albastre. Este interzisă comercializarea sub orice formă a acestor materiale.
c) nu permite reproducerea, modificarea sau afişarea precum şi participarea la transferul, multiplicarea sau vânzarea de materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea sub orice formă, în întregime sau parţială, a conţinutului ghiddespre.ro. Fac excepţie cazurile în care Pagini Albastre acordă unui beneficiar nominalizat, în scris şi în anumite condiţii expres precizate, un drept explicit în acest sens. Pentru a solicita un astfel de drept, contactaţi Pagini Albastre folosind informaţiile afişate în pagina de contact.
3.5. Este interzisă redistribuirea sau publicarea informaţiilor şi documentelor prezentate în cadrul ghiddespre.ro sau sub numele ghiddespre.ro fără acceptul scris prealabil al Pagini Albastre, indiferent de instrumentele prin intermediul cărora se realizează distribuirea (radio, televiziune, presă scrisă, reţele de calculatoare, afişarea în cadrul altor pagini web). Este interzisă utilizarea ghiddespre.ro şi a informaţiilor oferite prin intermediul sau pentru crearea unei baze de date.
3.6. Este interzisă utilizarea numelui ghiddespre.ro şi Pagini Albastre precum şi denumirile serviciilor oferite prin intermediul ghiddespre.ro în orice mod care creează în mod eronat impresia că există o legatură directă între persoana care utilizează aceste nume sau denumiri şi proprietarii, administratorii sau angajaţii Pagini Albastre sau ghiddespre.ro.
3.7. Orice altă situaţie neprecizată aici necesită consultarea şi acordul prealabil al Pagini Albastre.
3.8. Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal

4.1. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, în privinţa acestui site, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră ori o altă persoană sunt administrate, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, de către S.C. Pagini Albastre S.R.L. Scopul colectării datelor este: furnizarea de servicii pe internet.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi unele dintre aceste date (indicate explicit în anumite pagini din site) şi puteţi în mod opţional să furnizaţi alte informaţii suplimentare (indicate în anumite pagini din site), toate aceste informaţii fiind necesare pentru furnizarea de servicii pe internet. Refuzul furnizării informaţiilor obligatorii de către dvs. determină imposibilitatea accesării serviciilor unde v-au fost solicitate informaţiile obligatorii respective.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajaţii şi anumiţi colaboratori ai S.C. Pagini Albastre S.R.L. care se ocupă de furnizarea şi de întreţinerea infrastructurii legate de serviciile pe internet oferite pe acest site, precum şi anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe internet, funcţie de condiţiile de utilizare ale fiecărui serviciu.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la S.C. Pagini Albastre S.R.L., str. Aleea Mânăstirii, nr. 25A, sat. Dudoviceşti, com. Şimnicu de Sus, jud. Dolj, că unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

5. Buletinele informative electronice

5.1. ghiddespre.ro poate transmite părţi din conţinutul sau prin buletine informative transmise prin intermediul poştei electronice (e-mail). Utilizarea informaţiilor transmise prin intermediul buletinelor informative se va realiza în concordanţă cu prevederile prezentului document.

6. Alte tranzacţii

6.1. ghiddespre.ro poate fi folosit, ocazional, de către unii dintre partenerii săi de afaceri drept bază pentru vânzarea sau promovarea unor produse şi servicii. În această situaţie, contractul care va reglementa relaţia dintre cumpărător şi furnizorul de produse şi servicii respectiv nu va implica ghiddespre.ro şi Pagini Albastre.

7. Înregistrare, parole şi responsabilităţi

7.1. Ca parte a procesului de înregistrare necesar pentru obţinerea accesului la anumite porţiuni ale ghiddespre.ro, utilizatorul trebuie să-şi aleagă un set de informaţii de accesare (Nume de utilizator şi Parola). În acest scop, trebuie furnizate anumite informaţii necesare pentru înregistrare, informaţii care trebuie să fie adevărate, complete şi actualizate. Numele de utilizator sau Parola trebuie să nu fi fost deja alese de un alt utilizator al ghiddespre.ro şi să nu fie considerate ofensatoare sau nepotrivite de către Pagini Albastre. Pagini Albastre poate refuza să permită accesul dacă o parte din informaţiile furnizate în procesul de înregistrare nu pot fi verificate.
7.2. În urma obţinerii informaţiilor de accesare, utilizatorul obţine simultan şi dreptul de a înscrie una sau mai multe firme în cadrul ghiddespre.ro. Fiecare utilizator se angajează să nu înscrie de mai multe ori aceeaşi/aceleaşi firma.
7.3. Informaţiile de accesare sunt confidenţiale. Utilizatorul care a obţinut aceste informaţii în urma abonării se angajează să protejeze confidenţialitatea lor şi să nu le comunice nici unei alte persoane. Utilizatorul respectiv este în întregime responsabil pentru folosirea şi activitatea desfăşurată prin intermediul contului său de utilizator.
7.4. Vă recomandăm să nu dezvăluiţi nimănui informaţiile de accesare. ghiddespre.ro şi Pagini Albastre nu vă va cere niciodată informaţiile de accesare în mesaje sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim să nu dezvăluiţi aceste informaţii persoanelor care vă cer acest lucru. Ori de câte ori aveţi posibilitatea, utilizaţi butonul "Ieşire" şi închideţi fereastra programului de navigare pe Internet (browser) atunci când nu mai doriţi să vizualizaţi conţinutul ghiddespre.ro.
7.5. În cazul funcţionării necorespunzătoare a informaţiilor de accesare a ghiddespre.ro (imposibilitatea accesării website-ului, lipsa accesului la anumite servicii etc.), abonatul trebuie să anunţe cât mai curând ghiddespre.ro sau Pagini Albastre, care va comunica în cel mai scurt timp posibil momentul când problema identificată va fi rezolvată.
7.6. În cazul pierderii informaţiilor de accesare, această situaţie trebuie anunţată către ghiddespre.ro sau Pagini Albastre folosind informaţiile din pagina de contact, pentru ca problema tehnică să fie rezolvată cât mai operativ.
7.7. Din păcate, nici o transmisie de date prin intemediul Internet-ului nu poate fi garantată a fi absolut sigură. În consecinţă, în ciuda eforturilor ghiddespre.ro şi Pagini Albastre de a proteja informaţiile furnizate de abonaţi, nu poate fi asigurată sau garantată securitatea totală a informaţiilor transmise de abonaţi către ghiddespre.ro, către şi de la serviciile online sau produsele accesibile din ghiddespre.ro. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că orice informaţie trimisă către noi se va face pe propriul risc al utilizatorului.


8. Modificarea conţinutului sau a condiţiilor de utilizare

8.1. Pagini Albastre îşi rezervă dreptul de a modifica, adăuga, suspenda sau şterge porţiuni ale conţinutului ghiddespre.ro sau de a schimba specificaţiile tehnice legate de utilizarea ghiddespre.ro în orice moment. De asemenea, Pagini Albastre îşi rezervă dreptul de a restricţiona, temporar sau permanent, accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conţinut al ghiddespre.ro.
8.2. Prezentul document poate fi modificat în orice moment, fără o notificare a utilizatorilor ghiddespre.ro. Cea mai recentă versiune a Termenilor de Utilizare poate fi accesată în documentul publicat în această pagină.

9. Forţă majoră

9.1. ghiddespre.ro este un serviciu activ non-stop (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână). ghiddespre.ro poate suferi întreruperi temporare ale funcţionării în scopul realizarii de activităţi de întreţinere.
9.2. Pagini Albastre nu poate fi făcut responsabil pentru nici o întârziere sau eroare în conţinutul furnizat de către ghiddespre.ro sau de către publicaţiile apărute în legătură directă cu ghiddespre.ro, dacă întârzierea sau eroarea a rezultat direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţă sau Pagini Albastre. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcţionare al echipamentului tehnic utilizat de către Pagini Albastre, funcţionarea defectuoasă sau oprirea serverelor pe care este postat ghiddespre.ro, lipsa funcţionării conexiunii la Internet, acţiunea viruşilor informatici, accesul neautorizat în sistemele ghiddespre.ro, erorile de operare, grevă etc.

10. Diverse

Verificarea informaţiilor din ghiddespre.ro
10.1. Pagini Albastre urmăreşte permanent să ofere informaţii actualizate şi corecte. În cazul apariţiei oricăror erori de această natură, utilizatorii sunt invitaţi să anunţe un reprezentant al ghiddespre.ro, care va verifica în cel mai scurt timp posibil situaţia semnalată şi va opera eventualele corecţii necesare. În acest scop vă invităm să utilizaţi pagina de contact.
Servicii cu termeni de utilizare distincţi
10.2. Unele servicii oferite de ghiddespre.ro pot face obiectul unor termeni şi condiţii de utilizare diferiţi, care vor fi afişate în cazul fiecărui astfel de serviciu la loc vizibil putând fi studiaţi înainte de folosirea serviciului.
Publicitatea în ghiddespre.ro
10.3. În interiorul conţinutului ghiddespre.ro pot fi incluse secţiuni publicitare în care se vor afişa mesaje publicitare ale unor terţe persoane. Pagini Albastre nu este responsabil în nici o măsură pentru conţinutul acestor mesaje publicitare. De asemenea, Pagini Albastre nu este responsabil pentru conţinutul paginilor web la care se face trimitere din conţinutul ghiddespre.ro.

11. Legea aplicabilă şi jurisdicţia

11.1. Drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezentul document pentru Pagini Albastre, pe de o parte, şi fiecare utilizator al ghiddespre.ro, pe de altă parte, precum şi toate efectele juridice pe care le produce prezentul document vor fi interpretate şi guvernate de legea română în vigoare.
11.2. Orice litigiu care are ca obiect drepturile şi obligaţiile stabilite prin prezentul document va fi adus spre soluţionare în faţa instanţelor româneşti.
11.3. Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentului document sunt dovedite că nu se încadrează în prevederile legale în vigoare sau că nu pot fi aplicate pe deplin, acestea vor fi aplicate în măsura maximă posibilă, iar toate celelalte prevederi ale prezentului document vor rămâne în vigoare.
"Ghid despre - Ghid de informaţie şi afaceri B2B" este marcă înregistrată a S.C. Pagini Albastre S.R.L.. Toate drepturile asupra acestor informaţii aparţin Pagini Albastre S.R.L. . Informaţiile aflate pe www.ghiddespre.ro nu pot fi reproduse integral sau parţial, în scris sau pe orice alt suport şi nu pot fi distribuite, liber sau prin vânzare, decât cu premisiunea scrisă a S. C. Pagini Albastre S. R. L.